• 178 540,86 zł zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 97 inwestorów
 • 3 996 480 zł kwota zbiórki
 • 10,00 % procent oferowany
 • 4,26 zł cena akcji serii C
 • 938 141 liczba akcji serii C
 • 11.05.2020 data zakończenia
 • 3 552 zł próg powodzenia emisji

Nowe Technologie Budowlane S.A. (“Spółka”) to uznany producent materiałów budowlanych, chcący zrewolucjonizować rynek swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami.

Spółka jest zlokalizowana na terenie historycznej fabryki silikatów w Sadownem, wciąż prężnie się rozwija, z roku na rok zwiększając przychody i współpracując z największymi na rynku deweloperami.

Strategia rozwoju marki Westa oparta jest na wdrażaniu pionierskich rozwiązań i ciągłym poszukiwaniu innowacji w obszarze szeroko rozumianych materiałów budowlanych. Jednocześnie nie stoi to w sprzeczności z utrzymywaniem silnej pozycji na tradycyjnym rynku białej cegły. Naszym celem jest pozycja niekwestionowanego lidera w produkcji energooszczędnych materiałów i szerzenie idei nowoczesnego podejścia do budownictwa.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nowe Technologie Budowlane S.A. to uznany na rynku producent materiałów budowlanych, tworzący innowacyjne rozwiązania dla ciepłych i cichych ścian.

Wyzwania branży budowlanej

 • wciąż rosnące ceny materiałów a tym samym koszty metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej;
 • hałas niosący się między mieszkaniami;
 • wyśrubowane normy przewodzenia ciepła;
 • rosnące oczekiwania konsumentów w kwestii ekologii.

Produkty WESTA to idealne rozwiązanie dzięki:

 • wysokim parametrom izolacji termicznej;
 • wysokim parametrom izolacji akustycznej;
 • łatwości zastosowania - murowanie tak proste jak przy tradycyjnych rozwiązaniach;
 • oszczędnośc kosztów - jednowarstwowa ściana niewymagająca docieplenia, a tym samym dodatkowych materiałów i czasu pracy;
 • ekologii i ekonomii zastosowania - oszczędność przestrzeni użytkowej oraz energii potrzebnej do ogrzania domu. Wykorzystanie surowców wtórnych w technologii produkcji.

O PRODUKTACH WESTA

WESTA to ciepło i cisza w Twoim domu. WESTA - Build it warm.

Innowacyjna gama produktów WESTA to niespotykane dotąd na rynku połączenie najwyższych parametrów izolacji termicznej i akustycznej. Łatwe w zastosowaniu i oszczędne ściany jednowarstwowe, które realnie poprawiają komfort życia.

Na obecnym etapie rozwoju uruchomiliśmy produkcję pierwszego bloczka WESTA C2, który rozwiązuje problem ścian pomiędzy pomieszczeniami o różnej temperaturze (np. pomiędzy mieszkaniem, a klatką schodową czy korytarzem).

W ramach produktów pod marką WESTA przygotowane do wdrożenia są kolejne produkty, jak D1 dedydowany ścianom zewnętrznym, które od 2021 będą również objęte podwyższonymi normami izolacji termicznej. Posiadamy także rozwiązania dla budownictwa indywidualnego, domów energooszczędnych i pasywnych.

PRODUKTY WESTA TO

Najwęższa ściana dla danego współczynnika U

Największa wytrzymałość dla danego współczynnika U

Najniższa cena ściany o danych parametrach

Różnorodność możliwych surowców do wykonania elementów

Możliwość wykorzystania surowców odpadowych do uzyskania danych parametrów

ZESPÓŁ

Maciej Stańczuk

Prezes Zarządu, Główny Akcjonariusz

Maciej to uznany ekonomista posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Banku Rozwoju S.A., Prezesa Zarządu WestLB Bank Polska (Polski Bank Przedsiębiorczości, obecnie Nest Bank), członka Global Energy Group WestLB - współtwórca strategii banku w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej w Europie. Członek Zarządu Sferia S.A. i Rady Nadzorczej Budimex S.A. Pełnił funkcję Prezesa Polsko-Saudyjskiej Rady Gospodarczej i wiceprezydenta organizacji Pracodawcy RP. W latach 2014-2015 jako Prezes Zarządu przewodził skutecznej restrukturyzacji finansowo-operacyjnej Polimex-Mostostal S.A., głównego wykonawcy m.in. projektów budowy nowych bloków energetycznych w Elektrociepłowni Kozienice i Opole.

Obecnie Maciej pełni role nadzorcze w następujących podmiotach: PBG S.A., Rafako S.A., ERGIS S.A. i PBG S.A. (Wiceprezes Zarządu), Rafako S.A. (Członek Rady Nadzorczej), Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. energetyki. Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Rady Fundacji CASE.

Maciej ma rozległą wiedzę na temat europejskiego sektora budowlanego i nieruchomości, a ponadto posiada doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami.

Maciej Sobieski

Wiceprezes Zarządu, Akcjonariusz

Maciej posiada 10-cio letnie doświadczenie w obszarze marketingu i business development. Pracował dla klientów takich jak Plus GSM, Unilever, MasterCard, Samsung, Huawei, Coca-Cola, Lexus,, planując ich strategie obecności i komunikację na kilkunastu rynkach.

Od momentu powołania na rolę Wiceprezesa Zarządu, odpowiada za sprzedaż obecnego portfolio produktów i relacje z klientami. Jednocześnie aktywnie realizuje nową strategię firmy i czuwa nad realizacją projektu.

W nowym projekcie szczególną uwagę poświęci przygotowaniu założeń dla nowej marki, planowaniu strategii marketingowej, wprowadzeniu nowych produktów na rynek i rozwojowi eksportu.

Konrad Stańczuk

Członek Zarządu, Akcjonariusz

Konrad zdobywał doświadczenie jako analityk w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych w obszarze doradztwa transakcyjnego oraz strategicznego (M&A, due diligence, modelowanie finansowe, analiza rynku i business development). Pracował dla klientów z sektora: budowlanego, nieruchomości, przemysłu ciężkiego I energetyki.

Od momentu powołania na rolę Członka Zarządu, odpowiada za finanse przedsiębiorstwa.

WYCENA SPÓŁKI

Podstawa wyceny

Spółka jest właścicielem Zakładu produkcyjnego zlokalizowanego północno-wschodniej części Mazowsza:

 • powierzchnia działki na której zlokalizowany jest zakład wynosi łącznie 82 800 m2;
 • obecnie na terenie działki znajdują się budynki magazynowo - produkcyjne o powierzchni użytkowej łącznej 6 837,99 m2;
 • operat szacunkowy z 2018 roku wycenia zakład na 11,8 mln PLN. Wycena nie uwzględnia nowo powstałej hali produkcyjnej o powierzchni 1300 m2, oraz rewitalizacji jednego z budynków w którym obecnie znajdują się laboratorium oraz warsztat.

Projekt realizowany jest przez zespół złożony z profesjonalistów, posiadających doświadczenie w zarządzaniu spółkami z różnych sektorów (finansowego, marketingowego, budowlanego). W ostatnich latach Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Rynek budowlany w ostatnim czasie jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie.

Wycena spółki uwzględnia przyszłe przepływy pieniężne, analizę sytuacji rynkowej, wycenę obecnych aktywów niematerialnych oraz materialnych.

Spółka jest właścicielem patentu WESTA o wycenie 24,5 mln PLN.

Analiza finansowa

Przeprowadzona na potrzeby strategii analiza finansowa potwierdza, iż planowana inwestycja /projekt byłyby realizowane rentownie na rynkowym poziomie.

Przy uwzględnieniu zakładanej korzystnej koniunktury na rynku budowlanym w okresie prognozy; koszty inwestycji, względem potencjalnych przychodów będą stosunkowo małe. Planowany poziom IRR projektu po uruchomieniu produkcji powinien znaleźć się na poziomie 70%, co świadczy o wyjątkowo wysokiej opłacalności finansowej projektu.

Dotychczasowy rozwój i zaangażowanie środków

Projekt zyskał zaufanie bardzo silnych partnerów finansowych tj. Banku Santander oraz Societe Generale, które współfinansują inwestycję w nową halę i linię produkcyjną. Ogólne dotychczasowe zaangażowanie - wraz z prywatnymi środkami właścicieli wynosi 15 mln zł.

Na przestrzeni niecałych dwóch lat udało się zrestrukturyzować część zakładu produkująca białą cegłę i uzyskać rentowność, a także dodatni wynik finansowy.

MODEL BIZNESOWY

Produkty z linii WESTA oferowane będą głównie deweloperom i generalnym wykonawcom, w ścisłej współpracy z kluczowymi dystrybutorami Ze względu na niewielką na tym etapie rozpoznawalność rynkową, bloczki WESTA nie są oferowane odbiorcom indywidualnym hurtowniach budowlanych.

Przewiduje się, że w miarę rozwoju Spółki produkty wzbudzą zainteresowanie również firm budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych prowadzących budowę budynków mieszkalnych, a w mniejszym stopniu inwestorów indywidualnych prowadzących budowę domów.

Pierwszymi rynkami eksportowymi Spółki będą kraje skandynawskie oraz Niemcy – najbardziej dojrzałe zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym kraje w UE.

 • Niemcy oraz kraje Skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania) to najbardziej atrakcyjne rynki dla producentów energooszczędnych rozwiązań budowlanych. Rządy w tych krajach wyznaczają standardy mające na celu bardziej świadome korzystanie z energii;
 • Ponadto wszystkie powyższe kraje kraje są dobrze znane ze swojego proekologicznego, innowacyjnego i otwartego podejścia do nowych rozwiązań, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko;
 • Niemcy są najbardziej zaludnionym krajem w UE i największym rynkiem Europy Środkowej i Zachodniej.

RYNEK I KONKURENCJA

Rynek budowlany w Polsce jest niezwykle chłonny - szacuje się, że do dorównania do średniej UE, wciąż brakuje nam 3 milionów mieszkań!

Polska to dla nas idealny rynek

 • W ostatnich latach Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE;
 • Polska to 6. najbardziej zaludniony kraj w UE, oraz największy rynek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE);
 • Polska jest strategicznie zlokalizowana w Europie Centralnej, z dogodnymi połączeniami do obu pozostałych części kontynentu; Europy Wschodniej oraz Zachodniej;
 • Polska jest krajem o łatwym dostępie do dobrze wykształconych specjalistów i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym wielu absolwentów wyższych uczelni technicznych;
 • Polska jest największym beneficjentem budżetu UE.

Rynek rosnący

Od początku 2019 roku do końca września 2019 wybudowano i oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Sektor budowlany notuje najlepsze wyniki od prawie 30 lat. W żadnym roku od początku transformacji ustrojowej nie oddano do użytkowania takiej liczby mieszkań w pierwszych trzech kwartałach.

Rynek perspektywiczny

Pomimo systematycznej poprawy sytuacji mieszkaniowej, Polska dalej plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem dostarczenia oraz przeludnienia mieszkań (wskaźnik przeludnienia: średnia UE - 16,2%, Polska - 43,4%).

Wskaźnik przeludnienia mieszkańców również wskazuje, że standardy w Polsce znacząco odbiegają od tych panujących w UE (ponad dwukrotnie).

Żeby dorównać takim krajom UE jak Dania czy Niemcy pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, Polska powinna podwoić obecny zasób mieszkaniowy.

Powiększająca się luka

Napływ imigrantów ze wschodu, wzrost zamożności wśród Polaków, oraz niskie stopy procentowe na kredyty hipotetyczne w istotny sposób wpływają na ciągły wzrost zapotrzebowania na mieszkania. Luka mieszkaniowa, pomimo coraz to większej liczby oddanych mieszkań, wciąż się powiększa.

POTENCJAŁ RYNKOWY

Zakładając jedynie jedną z możliwości zastosowania bloczków WESTA C2 jako rozwiązanie dla ścian korytarzowych, mówimy o rynku rzędu 500 tys m3 ścian. Przy obecnej produkcji udział rynkowy na poziomie 2% zapewnia stabilną sytuację. W obliczu braku produktu konkurencyjnego (jeśli chodzi o cenę i parametry) jesteśmy w stanie w łatwy sposób systematycznie zwiększać udziały rynkowe.

Z racji oczywistych oszczędności dla Inwestorów, z każdym kolejnym projektem mamy większą szansę na zwiększanie sprzedaży. A tych nie brakuje - aktualnie na polskim rynku deweloperskim funkcjonuje ponad 700 aktywnych spółek, spośród których 272 obecne są w Warszawie.

CELE INWESTYCYJNE

Cele inwestycyjne

Celem emisji jest pozyskanie kapitału na uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej świetnie przyjętego przez rynek produktu, pozyskanie kapitału obrotowego do zbudowania odpowiedniego magazynu oraz sfinansowanie dotychczas nieprowadzonych działań marketingowych.

Uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji bloczków dla ścian zewnętrznych WESTA D - 2,15 mln PLN

W tym: ukończenie konstrukcji, automatyzacja oraz zakup form do linii produkcyjnej.

Kapitał obrotowy - 1,60 mln PLN

Kapitał obrotowy niezbędny do zbudowania odpowiednio dużego stanu magazynowego, zapewniającego wiarygodność NTB przy kontraktowaniu większych odbiorców.

Marketing - 0,25 mln PLN

Działalność marketingowa.

Przyszłość spółki

Cele krótkoterminowe

Zwiększenie skali

Zwiększenie produkcji bloczków do poziomu 5000 szt dziennie (z obecnych 3500).

Stany magazynowe

Zbudowanie stanu magazynowego pozwalającego na współprace z największymi deweloperami - 250 000 szt.

Nowe produkty

Uruchomienie produkcji bloczków WESTA D.

Cele długoterminowe

Ekspansja krajowa

Ekspansja krajowa, poprzez produkcję autorskich linii produkcyjnych i sprzedaż licencji, również z możliwością budowy nowego zakładu produkcyjnego na północy (na potrzeby krajów Skandynawskich) lub przy zachodniej granicy.

Ekspansja zagraniczna

Ekspansja zagraniczna poprzez pozyskanie strategicznego inwestora zagranicznego (branżowego lub finansowego).

Poszerzenie oferty

Rozwój gamy produktów oraz wprowadzenie produktów komplementarnych - zaprawy, narzędzia, etc.

Media o nas

Dodatkowe korzyści

Od 47 akcji (200.22 zł)

Kupując 47 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej

Od 118 akcji (502.68 zł)

Kupując 118 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka

Od 235 akcji (1,001.10 zł)

Kupując 235 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki

Od 470 akcji (2,002.20 zł)

Kupując 470 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki
 • udział w evencie lub konferencji branżowej

Od 1174 akcji (5,001.24 zł)

Kupując 1174 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki
 • udział w evencie lub konferencji branżowej jako VIP

Od 2348 akcji (10,002.48 zł)

Kupując 2348 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki
 • udział w evencie lub konferencji branżowej jako VIP
 • zniżka 5%* na zakup produktów WESTA

Od 11 737 akcji (49,999.62 zł)

Kupując 11 737 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki
 • udział w evencie lub konferencji branżowej jako VIP
 • zniżka 7%** na zakup produktów WESTA

Od 23 475 akcji (100,003.50 zł)

Kupując 23 475 akcji otrzymasz od nas:

 • członkostwo w grupie inwestorów FB i grupie mailingowej
 • brelok-miarka
 • imienna cegiełka wmurowana w mur fabryki
 • udział w evencie lub konferencji branżowej jako VIP
 • zniżka 10%*** na zakup produktów WESTA
 • propozycja członkostwa w Radzie Nadzorczej NTB SA

Uwagi:

* maksymalnie 31 000 sztuk

** maksymalnie 110 000 sztuk

*** maksymalnie 160 000 sztuk

JAK MOGĘ NA TYM ZAROBIĆ?

Dywidenda

Każda decyzja dotycząca wypłaty, lub reinwestycji wypracowanego zysku będzie podejmowana na corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbywać się będzie w zakładzie produkcyjnym w Sadownem. Dzięki temu każdy z akcjonariuszy przynajmniej raz w roku będzie mógł zobaczyć zakład pracujący na pełnych obrotach. W pierwszym roku po emisji, Zarząd Spółki zaproponuje reinwestycje wypracowanego zysku, tak aby możliwie jak najszybciej osiągnąć pełne planowane moce produkcyjne (tj. 6 tys szt. dziennie elementu Westa C, 6 tys szt. dziennie elementu Westa D – co bezpośrednio przekłada się na: obroty na poziomie 30 mln PLN/rok). Po zakończeniu procesu inwestycyjnego (od 2021 r.), spółka planuje przeznaczać co najmniej 50% czystego zysku na wypłaty dywidend.

Wyjście z inwestycji

W perspektywie 3 do 5 lat chcemy zaproponować inwestorom możliwość korzystnego wyjścia z inwestycji. Pod uwagę bierzemy debiut giełdowy, wykup własny lub odkup przez jednego z kolejnych inwestorów. Spółka planuje utrzymać dynamikę rozwoju projektu inwestycyjnego poprzez ekspansję zagraniczną. Pozwoli ona podtrzymać tempo wzrostu wartości spółki, a także umożliwi wykup akcji przez inwestora instytucjonalnego lub globalny podmiot z segmentu producentów materiałów budowlanych.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak najbardziej! Można zakupić dowolną liczbę akcji dowolną liczbę razy. Akcje się sumują, a nagrody przyznawane są według końcowej liczby akcji.

Pakiety są przyznawane według łącznej liczby zakupionych akcji podczas całego czasu trwania emisji, a nie jednorazowego zakupu. Oznacza to, że pakiet dostępny od 10 akcji otrzyma także osoba, która kupi dwa razy po 5 akcji.

W procesie inwestycji (po naciśnięciu przycisku “Zainwestuj”) wystarczy podać adres, pod który ma zostać dostarczony certyfikat akcji (i ewentualne nagrody).

Inwestor mieszkający poza granicami Polski może kupić akcje spółki. Inwestorzy mieszkający na terenie Unii Europejskiej (a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii, Szwajcarii oraz w terytoriach zależnych od państw UE) w momencie wybierania sposobu płatności w operatorze płatności tPay powinni wybrać operatora płatności SEPA Payments. W przypadku inwestorów spoza Unii Europejskiej konieczny jest bezpośredni kontakt ze spółką w celu uzyskania danych do przelewu.

Przy subskrypcji akcji w tego rodzaju emisji nie trzeba odprowadzać żadnego podatku (w tym PCC).

Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podatek należy odprowadzić w przypadku sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy przez spółkę. Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający musi zapłacić podatek dochodowy 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Akcje wysyłane są listem poleconym na adres podany w procesie nabycia akcji. Wysyłka akcji następuje po zakończeniu emisji oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces może trwać nawet 2-3 miesiące od momentu zakończenia emisji. W przypadku pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie emisji lub wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku.

Wartość nominalna akcji nie odzwierciedla wartości spółki. Wartość spółki określa bardzo wiele czynników, takich jak perspektywa wzrostu, kapitał społeczny pracowników, potencjalne zyski. Dotyczy to zwłaszcza branży nowych technologii. Przykładowo, jeśli zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.

Nie, objęcie akcji nie wymaga spotkania z notariuszem.

Spółka nie jest notowana na giełdzie, a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. W przypadku gdyby w przyszłości spółka zdecydowała się na wejście na NewConnect lub GPW, akcje spółki zostaną zdematerializowane i przeniesione na rachunek maklerski.

KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego to organ który sprawuje pieczę nad rynkiem finansowym w Polsce. Organ ten przygotował stronę www, która informuje o prawach, obowiązkach, ryzykach każdego inwestora. Warto przeczytać, aby inwestować świadomie.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

a) Możliwa dekoniunktura na rynku budowlanym (deweloperskim) - co bezpośrednio przełoży się na znaczący spadek poziomu inwestycji budowlanych na rynku lokalnym;
b) Presja konkurencyjna ze strony obecnych rywali. Możliwość szerszej penetracji globalnego rynku przez większych graczy oraz presja cenowa z ich strony; poprawa wizerunku jakościowego tych producentów.

Szeroka gama produktów zabezpiecza nas przed falami kryzysu. Produkty pod marką WESTA są towarami eksportowymi. Aby uodpornić się na wahania gospodarcze na rynku lokalnym, Spółka w możliwe najkrótszym czasie planuje rozpocząć ekspansję zagraniczną i sprzedaż materiałów na rynkach „ościennych”. Mamy przygotowany szczegółowy plan ekspansji zagranicznej, dzięki naszemu doświadczeniu i niepowodzeniu konkurencji. Jak mówił Mark Twain - "Good decisions come from experience, but experience comes from making bad decisions".

a) Relatywny spadek opłacalności produkcji na bazowych surowcach, w związku ze wzrostem ich cen;
b) ze względu na zmianę sytuacji makroekonomicznej (kurs EUR/PLN);
c) Niedoszacowanie kosztów wytwarzania elementów WESTA D oraz błędne określenie możliwości uzyskania założonego poziomu rentowności w działalności operacyjnej.

Działania zaradcze polegać będą̨ na skrupulatnym oszacowaniu kosztów związanych z produkcją, zapewnieniu rezerw finansowych na nieprzewidziane wydatki. W przypadku wystąpienia ryzyka konieczne będzie przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie nieprzewidzianych kosztów operacyjnych Spółki.

a) Realizacja powyższych celów przewiduje zebranie całości planowanego kapitału. Brak osiągnięcia tego celu może wpłynąć na spowolnienie procesu inwestycyjnego Spółki ale nie wpłynie negatywnie na płynność Spółki, co najwyżej będzie mieć wpływ na przeciągnięcie w czasie osiągnięcia zakładanej wartości przedsiębiorstwa

a) Z uwagi na produkcyjny charakter działalności NTB SA - nieodpowiedni dobór ludzi odpowiedzialnych za proces produkcji. Ryzyko to mitygowane jest faktem, że za proces produkcji odpowiada autor patentu, osoba bardzo doświadczona i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym. Pod jego kierunkiem i nadzorem funkcjonuje kierownik produkcji.

W przypadku przekroczenia progu powodzenia emisji, ale niepozyskania 100% zakładanych środków, spółka będzie dysponowała mniejszym kapitałem niż pierwotnie zakładano. Może to skutkować niemożnością osiągnięcia wspomnianych celów inwestycyjnych, a w konsekwencji zmniejszeniem dynamiki rozwoju Spółki.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w modelu equity crowdfundingowym, zapoznaj się z ostrzeżeniem o ryzyku dostępnym na portalu Beesfund.com